Resultaten onderzoek naar ervaringen van psoriasispatiënten met corona

Wat is de impact van het coronavirus op het leven en de zorg voor mensen met psoriasis? Welke zorgen hebben zij hierover? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Psoriasis en corona

Vanaf maart 2020 kwam plotseling een deel van de reguliere zorg in Nederland in de knel toen COVID-19 patiënten voorrang kregen. Dit had ook invloed op de aandacht voor psoriasispatiënten. Om beter te kunnen anticiperen op goede zorg bij een tweede golf, werd een online-peiling onder psoriasispatiënten gehouden. 560 mensen gaven hier gehoor aan. Aan de orde kwamen vragen over de impact van corona op het leven en de zorg voor psoriasis patiënten. 

Survey

Deze vragenlijst is uitgezet van 30 augustus tot 1 oktober, onder patiënten met psoriasis over hun ervaringen met de zorg en hun zorgen rondom corona. 

Resultaten

HomeOver psoriasisResultaten onderzoek naar ervaringen van psoriasispatiënten met corona