Psoriasis patiëntenvereniging

De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) is de grootste landelijke patiëntenvereniging voor mensen met psoriasis en artritis psoriatica. De vereniging is niet alleen gericht op mensen met psoriasis, ook partners, gezinsleden en andere belangstellenden kunnen lid zijn van deze patiëntenvereniging.

Logo psoriasis vereniging

De PVN  bestaat al sinds 1975 en is opgericht om mensen met psoriasis te steunen, van informatie te voorzien en hun belangen te behartigen. Deze oorspronkelijke doelstellingen bestaan nog altijd maar zijn in de loop van de jaren veel omvattender geworden.

Inzet van vrijwilligers

De Psoriasis Vereniging Nederland heeft verspreid over het land 5 afdelingen zodat het gemakkelijker is om de band tussen bestuur, vrijwilligers en leden kort en stevig te houden. Elke afdeling heeft vrijwilligers die zich op allerlei manieren verdienstelijk maken voor de vereniging en haar leden. In elke afdeling worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, staan vrijwilligers met een stand op beurzen en zijn aanwezig op open dagen van ziekenhuizen.

Magazine: Psoriasis

Alle leden van de PVN krijgen het blad ‘Psoriasis‘ elke twee maanden in de bus. Het staat vol met informatie over psoriasis, tips wat betreft lifestyle, ontwikkelingen en behandelmethoden. Altijd staat er een mooi verhaal in over een persoon met psoriasis en/of artritis psoriatica. Veelal is er een artikel waar een dokter vertelt over psoriasis en wat hij/zij meemaakt in de dagelijkse praktijk. Het blad Psoriasis wordt samengesteld en ontwikkeld door een professionele hoofd/eindredacteur en een team van vrijwillige redacteuren.

Speciale evenementen en projecten

Elk jaar besteedt de PVN eind oktober aandacht aan Wereld Psoriasis Dag. In de oneven jaren  met een groot congres voor de leden en in de even jaren met meerdere kleinere, vaak lokale,  evenementen. Allemaal om aandacht te vragen voor de huidziekte psoriasis want immers; als iedereen weet wat psoriasis is dan zullen de mensen met psoriasis het veel gemakkelijker hebben.

In dat kader is de PVN in 2014 het project: Psoriasis Sport en Beweging gestart. Nu al zijn er in Nederland 6 sportverenigingen die het logo van de PVN op hun shirt dragen. Daarmee dragen de sportverenigingen uit dat ook mensen en kinderen met psoriasis zeer welkom zijn op de club om lekker te sporten zonder dat ze zich raar bekeken voelen of gepest worden.

Verder organiseert de PVN een keer per jaar een vakantiereis naar een zonnige bestemming onder begeleiding van een vrijwilliger. De werkgroep recreatiereizen zet zich hier vol voor in.

Lid worden

Een lidmaatschap kost € 29,50 per jaar. Veel verzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenverenging. Inschrijven kan via de website www.psoriasisvereniging.nl.

Psoriasis Federatie Nederland (PFN) & Vereniging Psorinovo

Er zijn in Nederland nog twee andere patiëntenorganisaties voor mensen met psoriasis.

De Psoriasis Federatie Nederland en de Vereniging Psorinovo hebben samen met de PVN de intentie uitgesproken in de toekomst samen verder te willen gaan. Ze hopen in 2017 met de fusie vorm te kunnen geven. De belangen van alle mensen met psoriasis en artritis psoriatica zullen er wel bij varen.

HomeOver onsPsoriasis patiëntenvereniging