Bijwerkingen bij psoriasismedicatie

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven, dus ook medicijnen voor de behandeling van psoriasis. Het is belangrijk voor het gebruik van de medicatie goed op de hoogte te zijn van de werking van het middel en van de eventueel te verwachten bijwerkingen.

Lees voor gebruik de bijsluiter

In de bijsluiter van de verpakking is de uitgebreide lijst te vinden van bijwerkingen die kunnen optreden en de mate waarin zij zijn waargenomen, van zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) tot zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Bij veel psoriasismedicatie is het van belang om uw arts te raadplegen in geval u een kinderwens hebt en u of uw partner medicatie gebruikt of wil gaan gebruiken. Bij sommige systemische medicijnen dient men zelfs al maanden of jaren voordat men zwanger raakt gestopt te zijn met het gebruik van de medicatie. Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding, ook bij het geven van borstvoeding is het raadzaam vooraf het medicatiegebruik met uw arts te overleggen.

Inzicht in bijwerkingen bij psoriasismedicatie

Het is niet mogelijk om een lijst met alle mogelijke bijwerkingen van psoriasismedicatie weer te geven. Er zijn hiervoor te veel verschillende medicijnen. Het effect van iedere behandeling verschilt van persoon tot persoon, zo ook de mate waarin bijwerkingen optreden. Raadpleeg altijd de betreffende bijsluiter of uw arts als u meer wilt weten over mogelijke bijwerkingen van uw medicatie.

Meld bijwerkingen

Indien u bijwerkingen van uw psoriasismedicatie denkt te ervaren, kunt u deze melden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een stichting die gesteund wordt door het Ministerie van VWS en heeft als kerntaak het signaleren van risico’s bij het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Het is belangrijk om bijwerkingen te melden voor de kennis over de medicatie. Indien er meer dezelfde bijwerkingen gemeld worden, of zeer ernstige bijwerkingen, kan het zijn dat er extra onderzoek uitgevoerd wordt. Er kan bijvoorbeeld een productiefout gemaakt zijn, of er kan nieuwe informatie nodig zijn bij gebruik van medicatie bij speciale groepen zoals ouderen of kinderen. Bijwerking-meldingen kunnen ook positief zijn en leiden tot kennis over nieuwe toepassingen van medicijnen.

Alle bijwerkingen kunnen gemeld worden bij Lareb. Meld in elk geval:

  • nieuwe en onverwachte bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan
  • bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen of vaccins
  • bijwerkingen bij kinderen
  • ernstige bijwerkingen

 

 

HomeBehandelingBijwerkingen bij psoriasismedicatie