Skip to content

Recht op vergoeding Enstilar® bij de topische behandeling van plaque psoriasis

Recente ontwikkelingen bij topische behandeling van plaque psoriasis

Ook wanneer u aangesloten bent bij VGZ of CZ en het eerste recept van uw geneesmiddel Enstilar® (calcipotriol/betamethason) afkomstig is van een dermatoloog, heeft u recht op vergoeding van uw zorgverzekering. Op dit moment worden rechtmatige vergoedingen voor Enstilar® dikwijls niet aangevraagd. Door uw apotheker erop te wijzen dat de vergoeding handmatig aangevraagd moet worden, kunt u ervoor zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Kortgeleden is er in een rechtszaak tussen zorgverzekeraar VGZ en LEO Pharma door de rechter besloten dat VGZ het beleid dat ze voerde met betrekking tot Enstilar® moet wijzigen. VGZ heeft na de uitspraak van de rechter met een wijziging in hun beleid over Enstilar® gehoor gegeven aan het vonnis. Dat betekent dat ook VGZ Enstilar® vergoedt. Ook zorgverzekeraar CZ heeft hun beleid aangepast naar aanleiding van het vonnis.

Meer informatie over de toedracht van het kort geding en de uitspraak is hier terug te lezen.

De wijzigingen in het beleid bij VGZ en CZ betekenen dat als uw behandeling met Enstilar® is gestart door de dermatoloog en/of uw herhaalrecepten krijgt van de huisarts, u recht heeft op vergoeding.

Ondanks deze wijzigingen bij VGZ en CZ gebeurt het dat rechtmatige vergoedingen voor Enstilar® momenteel niet aangevraagd worden. De reden daarvoor is dat de softwareprogramma’s die apotheken gebruiken, de zogeheten apotheekinformatiesystemen (AIS), het niet toestaan uitzonderingen op het beleid ten aanzien van Enstilar® prominent weer te geven. Hierdoor worden dermatologen en apothekers weerhouden van een cruciaal stuk informatie, met als gevolg dat uw vergoeding mogelijk niet aangevraagd wordt.

LEO Pharma heeft contact met de diverse aanbieders van AIS, maar tot op heden is er geen technische oplossing om dit soort uitzonderingen weer te geven. Dat betekent dat u alleen de rechtmatige vergoeding krijgt als uw apotheker de recepten met Enstilar® afkomstig van dermatologen, en herhaalrecepten van huisartsen, apart declareert bij de zorgverzekeraars.

Voor u als patiënt is het belangrijk te weten dat u vergoeding kunt krijgen, mits uw apotheker deze zelf aanvraagt. Gelukkig is er dus met een handmatige declaratie om het probleem heen te werken. LEO Pharma zet zich in om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel automatisch gedeclareerd kan worden. Tot die tijd mag u als patiënt rekenen op het handelen van uw apotheker.

Indien uw behandeling niet door een dermatoloog wordt gestart, blijft gelden dat alleen met vermelding van Medische Noodzaak Enstilar® vergoed worden aan VGZ/CZ-verzekerden. Bij de andere zorgverzekeraars blijft Enstilar® vergoed wanneer dit wordt voorgeschreven door de huisarts, ook zonder vermelding van Medische Noodzaak op het recept.

Wellicht ook interessant voor jou

Slim met psoriasis

Tips en tricks om je behandeling vol te houden

Psoriasis is een chronische ziekte, maar als de behandelingen correct gevolgd worden, kunnen de symptomen onder controle gehouden worden.
LEES MEER

Tips voor je doktersbezoek

Hoe je het maximale kan halen uit je doktersbezoek.

LEES MEER

Stop de jeuk met deze 7 tips

Vaak komen psoriasis en huidirritatie tegelijk voor en veel mensen zeggen regelmatig last te hebben van een jeukende huid. Gelukkig zijn er verschillende dingen die je kunt doen tegen de jeuk.

LEES MEER