Skip to content

Recente ontwikkelingen bij topische behandeling van plaque psoriasis

Recente ontwikkelingen bij topische behandeling van plaque psoriasis

Sinds enkele maanden vergoedde VGZ (en een aantal kleine zorgverzekeraars) een specifiek geneesmiddel voor psoriasis, dat lokaal aangebracht wordt, niet meer. VGZ had een preferentiebeleid doorgevoerd, waarbij geneesmiddelen met dezelfde actieve bestanddelen, namelijk calcipotriol en betamethason, samen geclusterd worden zonder rekening te houden met de werking van de verschillende formulaties. Dit betekende in de praktijk dat VGZ-verzekerden enkel de zalf en niet de spray-schuim met deze actieve bestanddelen vergoed kregen, tenzij de dermatoloog Medische Noodzaak op het recept schreef.

LEO Pharma heeft recentelijk een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar VGZ bij de rechtbank in Gelderland. LEO heeft betoogd dat het preferentiebeleid hier onrechtmatig is toegepast en dat de uitwerking van dit beleid problematisch is voor een grote groep psoriasispatiënten. Het gaat daarbij met name om patiënten die bij de dermatoloog onder behandeling staan of komen.
Op dinsdag 13 april heeft de rechter een uitspraak gedaan over deze zaak. De rechter heeft LEO Pharma in het gelijk gesteld en heeft VGZ opgedragen het preferentiebeleid met calcipotriol/betamethason aan te passen zodat het niet meer betrekking heeft op patiënten voor wie behandeling wordt gestart door dermatologen en de daarop betrekking hebbende vervolgrecepten. VGZ heeft aan die uitspraak uitvoering gegeven Wijziging in preferentiebeleid Calcipotriol/Betamethason. Voor patiënten bij wie de behandeling niet door dermatologen wordt gestart blijft gelden dat alleen met vermelding van Medische Noodzaak bepaalde lokale geneesmiddelen voor psoriasis vergoed worden aan VGZ verzekerden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons contacteren via: leo-pharma.nl@leo-pharma.com.

Wellicht ook interessant voor jou

Slim met psoriasis

Tips en tricks om je behandeling vol te houden

Psoriasis is een chronische ziekte, maar als de behandelingen correct gevolgd worden, kunnen de symptomen onder controle gehouden worden.
LEES MEER

Tips voor je doktersbezoek

Hoe je het maximale kan halen uit je doktersbezoek.

LEES MEER

Stop de jeuk met deze 7 tips

Vaak komen psoriasis en huidirritatie tegelijk voor en veel mensen zeggen regelmatig last te hebben van een jeukende huid. Gelukkig zijn er verschillende dingen die je kunt doen tegen de jeuk.

LEES MEER